Leave Your Message
01020304
maýor önümleri

hakda
germetiki möhürlenendir

Hermeta, “Adagio” -nyň agzasy hökmünde Hytaýda “Azo & HPP Pigments”, “Dyestuffs”, araçylar, goşundylar we “Artist” reňkleriniň iň uly garaşsyz öndürijisidir, yzygiderli ýokary hilli önümimiz, berk hil gözegçiligi we organiki sintez hakda ajaýyp bilimlerimiz bilen tanalýarys, Coatings, Inks we Plastics ýaly ähli segmentlerde reňk himiýasy boýunça düýpli tejribämiz bar. Manufacturinghli önümçilik ýerlerimiziň işi, howpsuzlyk, hil we daşky gurşaw boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýär, iberilmezden ozal her önümçilik topary üçin hil synagyny geçirýäris. Hermeta Europeewropa satylan önümleriň köpüsi üçin REACH hasaba aldy.

Jikme-jiklikleri görüň

habarlar we maglumatlar