hakda
hermeta

Hermeta, “Adagio” -nyň agzasy hökmünde Hytaýda “Azo & HPP Pigments”, “Dyestuffs”, araçy, goşundylar we “Artist” reňkleriniň iň uly garaşsyz öndürijisidir, yzygiderli ýokary hilli önümimiz, berk hil gözegçiligi we organiki sintez barada ajaýyp bilimlerimiz bilen tanalýarys, Coatings, Inks we Plastics ýaly ähli segmentlerde reňk himiýasy boýunça düýpli tejribämiz bar.Manufacturinghli önümçilik ýerlerimiziň işi, howpsuzlyk, hil we daşky gurşaw boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýär, iberilmezden ozal her önümçilik topary üçin hil synagyny geçirýäris.Hermeta Europeewropa satylan önümleriň köpüsi üçin REACH hasaba aldy.

habarlar we maglumatlar