• head_banner_01

Hermkol®Gyrmyzy RLP (Pigment Violet 23)

Hermkol® Violet RLP, gaty ýokary reňkli güýçli gök öwüsýän pigment bolup, ony kölegeli komponent hökmünde laýyk pigment edýär. PV23 şeýle hem ajaýyp ýylylyga garşylygy we ýagtylygyň çaltlygy aýratynlyklaryny görkezýär, ony polkalar we köp boýaglar we örtükler üçin amatly edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt ady Hermkol®Gyrmyzy RLP (PV 23)
CI .ok Pigment gyrmyzy 23
CAS Nook 6358-30-1
EINECS No. 228-767-9
Molekulýar formula C.34H.ýigrimi ikiBU ýerde2N.4O.2
Pigment synpy Dioksazin

Aýratynlyklary

Hermkol® Violet RLP, gaty ýokary reňkli güýçli gök öwüsýän pigment bolup, ony kölegeli komponent hökmünde laýyk pigment edýär. PV23 şeýle hem ajaýyp ýylylyga garşylygy we ýagtylygyň çaltlygy aýratynlyklaryny görkezýär, ony polkalar we köp boýaglar we örtükler üçin amatly edýär. Bu ýokary öndürijilikli pigment ajaýyp reňk güýji we gan akma çaltlygy, howa we köp sanly programma üçin çözüji. Hermkol®Violet RLP, adatça pigmentler bilen reňklenen köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ulanylýar.

Arza

Dokma çaphana, rulon örtükleri, poroşok örtükler, awtoulag örtükleri, suw esasly örtükler, çözüji esasly örtükler, suw esasly polotensalar, suw esasly bezegler, plastmassa, in engineeringenerçilik plastmassalary, polipropilen süýümi (BCF ýüplük süýümi), PVC, PO, PUR, PE, PP, PS, PMMA, PC, PET, POM, rezin.

Bukja

Kagyz halta / deprek / karton üçin 25kgs ýa-da 20kgs.

* Talap boýunça elýeterli gaplama.

QC we şahadatnama

1.Biziň gözleg we barlaghanamyzda “Stirrers” bilen “Mini Reaktorlar”, “Pilot ters Osmoz” ulgamy we guradyjy enjamlar ýaly enjamlar bar, bu bolsa tehnikamyzy öňde barýar. EUewropa Bileleşiginiň standartlaryna we talaplaryna laýyk gelýän standart QC ulgamymyz bar.

2. ISO9001-iň hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy we ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy bilen kompaniýamyz diňe bir halkara standartlaryna laýyklykda berk hil gözegçilik ulgamyna ýapyşman, daşky gurşawy goramaga we özüni durnukly ösdürmäge hem üns berýär. we jemgyýet.

3.Biziň önümlerimiz REACH, FDA, EUB-iň AP (89) 1 & / ýa-da EN71 III bölüminiň hökmany talaplaryna laýyk gelýär.

Spesifikasiýa

Umumy häsiýetler

Sypatlar

Solvent garşylygy we plastifikator

Himiki aýratynlyklary

Dykyzlygy

Nebitiň siňdirilmegi

Aýratyn

Faceerüsti meýdany

Suw

Garşylyk

MEK

Garşylyk

Etil asetat

Garşylyk

Butanol

Garşylyk

Kislota

Garşylyk

Alkali

Garşylyk

13.3

55 ± 5

98

5

4-5

4

4-5

5

5

Arza

Örtük

Lightagtylyga garşylyk

Howa garşylygy

Gaýtadan örtmek

Garşylyk

Atylylyk

Garşylyk ℃

Awtoulag

Örtük

 

Poroşok

Örtük

Binagärlik

Bezeg

Örtük

Doly

Kölege

1: 9

Azaltmak

Doly

Kölege

1: 9

Azaltmak

Suw esasly

Örtük

Solvent esasly

Örtük

BOLAR

Örtük

Epoksi

Örtük

7-8

7

5

4-5

5

180

+

+

+

+

+

+

+

Plastik (Reňk ussasy)

DIDP garşylyk

Sypatlar

Lightagtylyga garşylyk

Atylylyga garşylyk

Nebitiň siňdirilmegi

Migrasiýa

Garşylyk

Doly kölege

Azaltmak

LDPE ulgamy

HDPE ulgamy

PP

Ulgam

ABS ulgamy

PA6 ulgamy

 

 

4-5

8

7

230

230

250

280

 

Syýa

Ossalpyldawuk

Gizlenmek

Kuwwat

Fiziki aýratynlyklary

Arza

Lightagtylyga garşylyk

Atylylyk

Garşylyk

Bug

Garşylyk

NC Ink

PA Ink

Suw syýa

Ofset

Syýa

Ekran

Syýa

UV Ink

PVC Ink

Aralyk

Gowy

8

180

4

 

+

+

+

+

+

+

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň