• head_banner_01

Chrome sary pigmentleri

 • Hermcol® Orta Chrome Sary (Pigment sary 34)

  Hermcol® Orta Chrome Sary (Pigment sary 34)

  Orta sary poroşok, Açyk reňk, güýçli reňkleýiş güýji, ýokary gizlenmek.ýagtylygyň çaltlygy we ýaýramagy bilen. Midle Chrome Sary Orta Chrome Sary, monoklin gurşun hromaty bolup, esasan Boýag senagatynda ulanylýar.Bu kölegedäki ýokary arassalyk we arassa doly äheň bilen.Bu Pigment ýagtylyga we howa üçin has çaltlygy hödürleýär we gowy dispersiýa aýratynlyklaryna eýedir.

 • Hermcol® Limon Chrome Sary (Pigment sary 34)

  Hermcol® Limon Chrome Sary (Pigment sary 34)

  Limon Chrome Sary organiki däl hrom sary pigmentdir.Bu önüm limon sary poroşok ýaly görünýär we reňkleýiş güýji 95% -e deňdir we boýaglarda we reňklerde reňkleýji bolup hyzmat edýär. Limon tozy bilen limon Chrome Sary, Açyk reňk, güýçli reňkleýiş güýji, ýokary gizlinlik.ýagtylygyň çaltlygy we ýaýramagy bilen. Pigmentiň bu görnüşiniň dürli derejeleri bar we olar has gowy himiki garşylyk, täsiriň garalmagy tendensiýasynyň peselmegi, howa şertleriniň gowulaşmagy we çözülişini azaltmak üçin kremniý bilen örtülen önüm hökmünde häsiýetleri gowulandyrmagy teklip edýär. pigmentiň içindäki gurşun.

 • Hermcol® açyk hrom sary (pigment sary 34)

  Hermcol® açyk hrom sary (pigment sary 34)

  “Chrome Sary” gurşun (II) hromatdan (PbCrO4) ýasalan tebigy sary pigmentdir.Ilkinji gezek 1797-nji ýylda fransuz himigi Lui Wakelin mineral krookitden alyndy. Pigment wagtyň geçmegi bilen howanyň täsirinde oksidlenýär we garalýar we düzüminde gurşun, zäherli, agyr metal bar, esasan başga biriniň ýerine çalşylýar pigment, kadmium sary (hrom sarysyna deň reňk öndürmek üçin ýeterlik kadmium apelsin bilen garylýar).Kadmium pigmentleri özbaşdak, kadminiň düzüminden zäherlidir we özleri azo pigmentleri bilen çalşyryldy.Bu pigment açyk reňk berýär, güýçli reňkleýiş güýji, ýokary gizleýiş güýji, ýagtylygyň çaltlygy we ýaýramagy.