• head_banner_01

Gouache boýag

 • Gouache reňk toplumy

  Gouache reňk toplumy

  Formaldegidiz, tebigy şetdaly sakgyjy, gury we tekiz surat.Çygly we gury reňkleriň arasynda az tapawudy bolan reňk poroşokynyň ýokary arassalygy.Baý reňk we hatda ýelme.Jikme-jiklikler Adyň elementi 12 spesifikasiýa ýok GC12-24 24 guty / ctn
 • GC seriýasy

  GC seriýasy

  Aýratynlyklary Talyplar we kalligrafiýa we surat çekmek höwesjeňleri üçin amatly bolan surat çekmek we çyzmak üçin ulanylýar, wagtyň geçmegi bilen reňkiň ýagtylygyny ýokarlandyrmak üçin suwuň çözgüdini ýokarlandyrmak üçin daşary ýurtlardan getirilen pigment önümçilik tehnologiýasyny ulanýar, reňk aňsat üýtgemeýär we okislenme, pigment pastasy ortaça galyň we inçe, gel ýagtylygyny görkezmeýär, güýçli örtük güýji, gowy tekizlemek, ulanmak aňsat!Jikme-jiklikleriň ady Iterm spesifikasiýa GC ...
 • EK seriýasy

  EK seriýasy

  Aýratynlyklary Esasy çig mal tebigy ösümlik sakgyjy we krahmal esasly bolup, ulanylanda el degirmek üçin açyk, açyk we doly reňkler bilen, çygly we gurak, tekiz we egrem-bugram şekillerde az üýtgeşiklik we formaldegid ýok.Jikme-jiklikleriň ady Iterm nomeri