• head_banner_01

Mum möhür seriýasy

  • MAE-möhürleýji mum

    MAE-möhürleýji mum

    Önümiň tanyşdyrylyşy Bizde dowamly täsir galdyrýandygyna buýsanýarys.Çeper eserleriňiz bilen hakyky möhürlenen mum bilen aýratyn möhürlenendir, biziň mum möhürlerimiz köp sanly döredijilik üçin niýetlenendir.Aýratynlyklary - Iň ýokary material Mum möhüri, çilimsiz, yssyz we zäherli däl daşky gurşawa laýyk materialdan ýasalýar.Ol aňsat eräp we gurap bilýär.- Standartlara laýyk gelmek - Önümlerimiziň hemmesi Europeanewropa standartlaryna laýyk gelýär we synag guramasynyň tassyklamasyndan geçdi....