• head_banner_01

CICP-çylşyrymly organiki däl reňk pigmentleri

  • Çylşyrymly organiki däl reňkli pigmentler / metal oksid pigmentlerini garyşdyryň

    Çylşyrymly organiki däl reňkli pigmentler / metal oksid pigmentlerini garyşdyryň

    Çylşyrymly organiki däl reňk pigmentisiki ýa-da has köp metal oksidinden ybarat gaty erginler ýa-da birleşmelerdir.O.ne oksid öý eýesi bolup hyzmat edýär, beýleki oksidler bolsa hrustal panjara bölünýär.Týaýramagy, adatça 700-1400 temperatures temperaturalarda ýerine ýetirilýär.Hermeta, plastmassa, rezin, örtük, polotno, konstruksiýa we keramika üçin talap edilýän güýçli reňkleri berýän organiki däl reňk çözgütleriniň toplumyny hödürleýär.