• head_banner_01

Demir oksidi pigmentleri

  • Boýag we örtük derejesi

    Boýag we örtük derejesi

    Boýag we örtük derejeli pigmentler, her reňkiň arasynda has gowy reňk yzygiderliligi we has açyk reňk aýratynlyklaryna eýedir;pes ýapyşyklylygy we ýagyň siňdirilmegi, pigment dispersiýalaryny öndürmäge kömek edýär we gaty mazmunly pasta ≥70%;bölejikleriň ululygy 20 mikrodan az we gowy dispersiýa, çökündiler az, dargamak wagtyny azaldýar;üweýiş wagtyny gaty azaltmak, taýýar önümlere has durnuklylyk bermek;we güýçli reňkleýiş güýji, dozany azaldyp biler.

  • Mikronlaşdyrylan baha

    Mikronlaşdyrylan baha

    Mikronlaşdyrylan derejeli pigmentler bölejikleriň ululygynyň aýratynlyklaryna eýe <17um, Hegmans> 7um;her bije arasynda has gowy reňk yzygiderliligi, has açyk reňk;ajaýyp dispersiýa, dargamak wagtyny azaltmak, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak;güýçli reňkleýiş güýji, dozasyny azaltmak;müşderiniň islegine görä doly aralyk gyzyl, sary, gara görnüşler;örtüklerde, boýagda, syýa, plastmassa, deri, kagyz we ş.m.