• head_banner_01

Boýag önümleri

 • Soliwent boýaglar

  Soliwent boýaglar

  Soliwent boýag organiki erginlerde ereýän we köplenç şol erginlerde ergin hökmünde ulanylýan boýagdyr.Boýaglaryň bu kategoriýasy mum, çalgy ýaglary, plastmassa we uglewodorod esasly polýar däl materiallar ýaly zatlary reňklemek üçin ulanylýar.Mysal üçin, ýangyçda ulanylýan islendik boýag çözüji boýag hasap ediler we suwda eremez.

 • Boýaglary dargatyň

  Boýaglary dargatyň

  Disperse boýag ionlaşdyryjy topardan azat organiki maddanyň bir görnüşidir.Suwda az ereýär we sintetiki dokma materiallaryny boýamak üçin ulanylýar.Dispers boýaglar ýokary temperaturada ölmek prosesi bolanda iň gowy netijelere ýetýär.Hususan-da, 120 ° C-den 130 ° C töweregi çözgütler dargadyjy boýaglary iň amatly derejede ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

  Hermeta dargadyjy boýaglary poliester, neýlon, sellýuloza asetat, vilen, sintetik mahmal we PVC ýaly sintetikany reňklemek üçin dürli usullar bilen üpjün edýär.Olaryň täsiri poliesterde az täsir edýär, molekulýar gurluşy sebäpli diňe pastel orta kölegelere geçmäge mümkinçilik berýär, ýöne dargadyjy boýaglar bilen ýylylyk geçiriş çap edilende doly reňk gazanyp bolýar.Disperse boýaglar sintetiki süýümleriň sublimasiýa çap edilmegi üçin hem ulanylýar we “demirden” geçiriji krahonlary we wilkalary öndürmekde ulanylýan reňkleýjilerdir.Şeýle hem, ýerüsti we umumy reňklemek üçin rezinlerde we plastmassada ulanylyp bilner.

 • Metal çylşyrymly boýaglar

  Metal çylşyrymly boýaglar

  Metal çylşyrymly boýag, organiki bölege utgaşdyrylan metallary öz içine alýan boýaglar maşgalasydyr.Azo boýaglaryň köpüsi, esasanam naftollardan alnanlar, azo azot merkezleriniň biriniň çylşyrymlylygy bilen metal toplumlary emele getirýär.Metal çylşyrymly boýaglar, belok süýümlerine uly ýakynlygy görkezýän deslapky boýaglardyr.Bu boýagda bir ýa-da iki boýag molekulasy demir ion bilen utgaşdyrylýar.Boýag molekulasy, adatça, hrom, kobalt, nikel we mis ýaly geçiş metal ionlary bilen güýçli utgaşdyryjy toplumlary döretmäge ukyply gidroksil, karboksil ýa-da amin ýaly goşmaça toparlary öz içine alýan monoazo gurluşdyr.