• head_banner_01

Goşundylar

 • Güýçli örtükler üçin goşundylar

  Güýçli örtükler üçin goşundylar

  HMTaddtive-050F MELTING PINTOndan soň GOMOGENEOUSLY AISRATYLMALY.HYZMATLAR WE GÖRNÜŞLERÇilim çekmez.POWER örtükleriniň ulanylyşynda iň ýokary maslahat berilýär.Ulanyş mukdary (%) TEKLIP EDILEN Goşundy ...
 • Suw esasly senagat boýagy üçin goşundylar

  Suw esasly senagat boýagy üçin goşundylar

  HMTadditive-7500A SÖPGÜLERI IŞLE IN INN INGREDIENT (%) HIMIKI KOMPOSITOIN ÇÖZGÜN EDEBI MAGLUMATLARY Suw esasly TOPKOAT 40 BLOK KOPOLYMER ÇÖZGÜN DÜZGÜN ÜÇIN HÖKMAN DÖWRÜ Suw çydamlylygy we duz duzy çydamlylygy.ORGANIKA WE INORGANIK PIGMENTLERI BILEN BOLANOKORGANIK WE INORGANIK PIGMENTLER, KARBON GAR, TIO2, Lhli görnüşdäki doldurgyç we ...
 • Sokary gaty örtükler üçin goşundylar

  Sokary gaty örtükler üçin goşundylar

  HMTaddtive 8700-75 ÖNÜMLER KATEGORI ACASY IŞLERIAýratynlyklary 1. Flokulýasiýanyň öňüni almaga we önümleriň toplumynyň saklanyş durnuklylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.2. thealpyldawuklygy we reňkleýiş güýjüni ýokarlandyrýar.Capyşyklygyny peseldýär.3. Suw joşmasynyň ýagdaýyny gowulaşdyrmaga kömek edýär ...