• head_banner_01

Akril boýag

 • PA seriýasy

  PA seriýasy

  Aýratynlyklary Açyk reňkler, inçe we hatda pasta, gowy durnuklylyk, gün şöhlesine güýçli garşylyk.DIY döretmek we diwar boýag taslamalary üçin amatly.Suw geçirmeýän, öçmek aňsat däl.Dürli usullarda ajaýyp köp taraply inçe we galyň örtük üçin amatly.Gowy howa garşylygy, wagtyň geçmegi bilen hek ýok.Jikme-jiklikleriň ady Makalanyň belgisi spesifikasiýa 100ML akril boýag PA100 72 çüýşe / ctn 300ML akril boýag PA300 40 çüýşe / ctn 500ML akril boýag PA500 20 çüýşe ...
 • FA seriýasy

  FA seriýasy

  Aýratynlyklary Howpsuz, zäherli däl, açyk reňkler, gowy suwuklyk we güýçli ýelmeşme.DIY döretmek, çagalaryň suraty, gips heýkelleri, daşlar, geýimler, aýakgaplar we şlýapalar we ş.m. ýerüsti boýag, diwar boýagy.Suw geçirmeýän, öçmek aňsat däl.Jikme-jiklikler Adyň elementi spesifikasiýa 1L Akril boýag üçin basyş nasosy FA1000 12 çüýşe / ctn 2L Akril boýag üçin basyş nasosy FA2000 6 çüýşe / ctn
 • Çagalar seriýasy

  Çagalar seriýasy

  Aýratynlyklary Çagalaryň endikleri we ulanylyşy üçin döredilen, reňkli, reňklemek we dürli DIY döredijiligi, suw geçirmeýän, çalt guratmak, ýuwulmaýan, güýçli örtük güýji.Jikme-jiklikleriň ady spesifikasiýa Akril çagalar seriýasy 30ml / Umumy reňkler 30ml 60ml / Umumy reňkler 60ml 100ml / Umumy reňkler 100ml 500ml / Umumy reňkler 500ml 60ml / Floresan reňkler 60ml 60ml / Metall reňkler 60ml 60ml / Ajaýyp reňkler 60ml ...
 • Akril toplumy

  Akril toplumy

  Aýratynlyklary Howpsuz we zäherli däl, dürli reňkler, köp wariant, götermek aňsat, açyk we doly reňkler, güýçli örtük, nepis pasta, okuwçylar üçin amatly, palçyk, gips heýkelleri, aýakgap, şlýapalar we eşikler, ýapraklar we agaç ýüzler, daş ýüzler, dyrnaklar we beýleki boýag, suw geçirmeýän we güne gowy garşylyk.Jikme-jiklikleriň ady Iterm belgisi.
 • Akril orta

  Akril orta

  Aýratynlyklary Aç-açan ýapyk ýelim: reňki ýagtylandyrýar we goraýar we suratyň gurluşyny ýokarlandyrýar.Çotganyň akymyny gowulandyrýar.Se-akril gün şöhlesine has çydamly we örtügini ýokarlandyrýar.Dokumany ýokarlandyrmak we ş.m. Akril boýag serişdesi: Akril reňkler bilen garyşmak, akril reňkleriň yzygiderliligini sazlamaga, suratyň gurluşyny we täsirini ýokarlandyrmaga, suwa garşylygy ýokarlandyrmaga we akril reňkleriň täsirini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Jikme-jiklikleriň ady Speci ...