• head_banner_01

Bobin örtükleri üçin pigmentler

 • Hermcol® Mawy 7090 (Pigment gök 15: 3)

  Hermcol® Mawy 7090 (Pigment gök 15: 3)

  Önümiň ady: Hermkol®Gök 7090 (PB 15: 3)

  CI: ok: Pigment gök 15: 3

  CAS belgisi: 147-14-8

  EINECS No.: 205-685-1

  Molekulýar formula: C32H16CuN8

  Pigment synpy: KOPPER FATALOKIANINE

 • Hermcol® Sary HR70 (Pigment sary 83)

  Hermcol® Sary HR70 (Pigment sary 83)

  Hermkol®Sary HR70 ajaýyp çaltlyk häsiýetlerine eýedir, bu bolsa ähliumumy diýen ýaly ulanylýar.Pigment sary 13-den has gyzyl we şol bir wagtyň özünde gaty güýçli gyzyl sary reňk berýär. Germkol®Sary HR70 çap etmegiň ähli usullary we maksatlary üçin ulanylyp bilner.

 • Hermcol® Sary H4G (Pigment sary 151)

  Hermcol® Sary H4G (Pigment sary 151)

  Hermkol®Sary H4G, ýaşyl reňkli sary pigment bolup, ýokary reňkli güýç we ajaýyp ýylylyk durnuklylygy, garşylyga garşylygy, berkligi.Hermcol®Sary H4G pigment pudagynda möhüm orny eýeleýär.

 • Hermcol® Orange HL70 (Pigment apelsin 36)

  Hermcol® Orange HL70 (Pigment apelsin 36)

  Hermkol®Mämişi HL70, gyzyl reňkli kölegeli Benzimidazolon, açyklygy bolan mämişi pigmentidir.Ajaýyp reňk güýji, ýagtylyk çaltlygy we doly we peseldilen kölegede howa çaltlygy, şeýle hem plastmassalarda ýokary ýylylyga çydamlylygy, örtükler, plastmassa we syýa goýmalary üçin amatly edýär.Şeýle hem OEM üçin amatly we awtoulag örtüklerini arassalaýar.

 • Hermcol® Sary 3RLT (Pigment sary 110)

  Hermcol® Sary 3RLT (Pigment sary 110)

  Hermkol®Sary 3RLT sarymtyl gyzyl reňkleri berýär.Gowy berklik aýratynlyklary ony giňden ulanylýan pigmente öwürýär. Boýag pudagy, esasanam ýokary derejeli bezegler üçin reňkleýji hökmünde has gowşak PY110 ulanýar.

 • Hermcol® Violet RLS (Pigment Violet 23)

  Hermcol® Violet RLS (Pigment Violet 23)

  Hermkol®Violet RLS, aşa ýokary reňkli güýçli gök öwüsýän pigment bolup, ony kölegeli komponent hökmünde laýyk pigment edýär.Hermkol®Violet RLS, şeýle hem ajaýyp ýylylyga garşylygy we ýagtylygyň çaltlyk aýratynlyklaryny görkezýär, bu ony reňkler we köp boýag we örtük goşundylary üçin amatly edýär.

 • Hermcol® Red RN (Pigment Red 166)

  Hermcol® Red RN (Pigment Red 166)

  Hermkol®Gyzyl RN gyzyl reňkli arassa sary reňkleri üpjün edýär.Giňligi giň we bu babatda birneme blues disazo kondensasiýa pigmenti Pigment Red 144-e meňzeýär. Esasy ulanylýan ýeri, plastmassada we egirme boýagda. Plastmassa pudagynda PR166 esasan PVC we poliolefinleri reňklemek üçin ulanylýar. .Pigment plastik PVX-de gan akmak üçin bütinleý çaltdyr.

 • Hermcol® Red HF3C (Pigment Red 176)

  Hermcol® Red HF3C (Pigment Red 176)

  Hermkol®Gyzyl HF3C, umumy çaltlyk häsiýetleri bilen aç-açan, açyk, gök kölegeli gyzyl.PVX reňklemek (oňat göçüriş häsiýetleri), kabel örtük we sintetik deri, poliolefinler, polistirol, kompýuter we haly süýümleri we beýleki gödek dokma önümleri üçin polipropilen egirme boýaglary ýaly dürli plastiki programmalar üçin ulanylýar.

 • Hermcol® Red F3RK (Pigment Red 170)

  Hermcol® Red F3RK (Pigment Red 170)

  Hermkol®Gyzyl F3RK örän ýagtylyk, açyklyk, akym aýratynlyklary we himiki garşylygy bilen örän açyk, sary kölegeli naftol gyzyl.Hermkol®Gyzyl F3RK ýokary derejeli senagat boýaglary, emallar, oba hojalyk enjamlary we poroşok örtükleri üçin giňden ulanylýar.

 • Hermcol® Red BRN (Pigment Red 144)

  Hermcol® Red BRN (Pigment Red 144)

  Hermkol®Gyzyl BRN, öz synpynda iň ýokary höküm sürýän orta we birneme gök gyzyl pigmentdir.Ol giň gerimde we esasan egirme boýag önümlerini goşmak bilen plastmassa reňklemek üçin ulanylýar.Düwürtik pigmentiniň täjirçilik taýdan elýeterli görnüşleri bölejikleriň ululygy boýunça ep-esli tapawutlanýar, netijede dürli reňkli häsiýetleri görkezýär.

 • Hermcol® Red 3885 (Pigment Red 179)

  Hermcol® Red 3885 (Pigment Red 179)

  Hermkol®Dimetilperilimid birleşmesi bolan Gyzyl 3885, öz synpynyň iň möhüm agzasy bolsa gerek.Pigment, esasan, ýokary derejeli özboluşly awtoulag (OEM) bezegleri we awtoulag arassalamak üçin önümçilik örtüklerinde ulanylýar.

 • Hermcol® Red 122H (Pigment Red 122)

  Hermcol® Red 122H (Pigment Red 122)

  Hermkol®Gyzyl 122H, inçe bölejik ölçegli kwinakridonyň çalşylmadyk görnüşlerinden has çydamly, awtoulag metaldan ýasalan önümlerde howpsuz ulanylyp bilner.Bu möhüm maksat üçin ýokary aç-açan görnüşler bar.Hermkol®Gyzyl 122H, beýleki kwinakridon pigmentleri ýaly, ýokary derejeli çaphanalarda ajaýyp amaly aýratynlyklaryny görkezýär.Sterilizasiýa we senenama çalt.

12Indiki>>> Sahypa 1/2