• head_banner_01

Molibdate gyzyl pigmentler

  • Hermcol® Molibdate Red (Pigment Red 104)

    Hermcol® Molibdate Red (Pigment Red 104)

    Hermkol®Molybdate Red, Chrome Vermilion we Molybdate Red hem diýilýär.PR104 Molybdate Orange pigmentlerimiz, görünýän ýagtylyga açyk bolmadyk açyk gyzyl reňkleri (mämişi, gyrmyzy we gyzyl) hödürleýär.Sypatlar ajaýyp ölçegli durnuklylyk bilen dispersiýanyň aňsatlygyny öz içine alýar.Bu önüm senagat boýaglarynda ulanmak üçin amatlydyr.Solokary çözüji çaltlygy, ortaça ýylylyk çaltlygy we oňat tygşytlylygy bilen aç-açan pigmentiň bir görnüşi, molibdat apelsin örtük pudagynda, esasanam senagat önümçiliginde esasy ornuny tapýar.molibdat apelsin reňk we örtük goşundylarynyň köpüsinde has gymmat, ýöne az zäherli, binagärlik, senagat hyzmatynda benzimidazolon apelsin ýaly organiki pigmentler we ähli asyl enjam öndüriji boýaglar bilen çalşyryldy.