• head_banner_01

Habarlar

 • Hermeta täze önüm: Reňkli dünýä döretmek üçin mum möhür seriýasy

  Hermeta täze önüm: Reňkli dünýä döretmek üçin mum möhür seriýasy

  Uzak täsir galdyrýandygyna buýsanýarys.Çeper eserleriňiz bilen hakyky möhürlenen mum bilen aýratyn möhürlenendir, biziň mum möhürlerimiz monjuklar köp sanly döredijilik üçin niýetlenendir.• qualityokary hilli • Baý reňkler • Programmanyň giň gerimi • plyönekeý işlemek Has giňişleýin maglumat üçin önümiň maglumatyny barlaň ...
  Koprak oka
 • Reňkleriň ikinji hereketi

  Reňkleriň ikinji hereketi

  Adagio-a Noelson Chemicals (Noelson Chemicals) bilen goşulanymyza begenýäris.Noelson tarapyndan berlen tejribe bilen Adagio dünýädäki reňkleriň we işleýän pigmentleriň kuwwatyna öwrüler.Bize www.hermetachem.com we www.noelson.com girip görüň
  Koprak oka
 • Hermeta Chem-iň täze pigment önümçilik sahypasynyň yglan edilmegi

  Hermeta Chem-iň täze pigment önümçilik sahypasynyň yglan edilmegi

  “Hermeta Chem” 2021-nji ýylyň başynda düýbünden täze önümçilik meýdançasynyň gurluşygyna maýa goýdy, bu ýyllyk 1000 mt Çig Violet 23, 800 mt Poroşok Pigment Violet 23, 1500 mt Azo & HPP Pigmentleri we käbir pigment araçylary bolar.Bu täze önümçilik sahypasy ...
  Koprak oka
 • Bütin dünýäde himiýa senagaty

  Bütin dünýäde himiýa senagaty

  Global himiýa senagaty dünýä ykdysadyýetiniň we üpjünçilik zynjyrynyň çylşyrymly we möhüm bölegidir.Himiki önümleriň öndürilmegi, gazylyp alynýan ýangyç, suw, minerallar, metallar we ş.m. ýaly çig mallary merkezi onlarça müň dürli önüme öwürmegi öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Hytaýda himiýa senagaty

  Hytaýda himiýa senagaty

  Lusiýa Fernández tarapyndan neşir edilen himiýa senagaty bilen ýakyndan baglanyşykly işewürlik segmentleri, oba hojalygy, awtoulag önümçiligi, metal gaýtadan işlemek we dokma önümçiliginden başlap, elektrik öndürmeklige çenli giň gerimde.Va-da ulanylýan önümleri öndürmek üçin senagaty üpjün etmek bilen ...
  Koprak oka
 • Bütin dünýäde boýag we örtük senagaty

  Bütin dünýäde boýag we örtük senagaty

  Lusiýa Fernandez tarapyndan neşir edildi Global reňk we örtük senagaty halkara himiýa senagatynyň esasy bölegi.Örtükler, funksional ýa-da bezeg sebäplerine ýa-da ikisine-de obýektiň ýüzüne ulanylýan islendik örtük görnüşine degişlidir.Boýaglar örtükleriň bir bölegi ...
  Koprak oka