• head_banner_01

Hermkol®Gyzyl A3B (Pigment Gyzyl 177)

Marka ady: Hermcol®Gyzyl A3B (Pigment Gyzyl 177)

CI: ok: Gyzyl 177

CAS belgisi: 4051-63-2

EINECS No: 226-866-1

Molekulýar formula: C28H16N2O4

Pigment synpy: Antrakinon


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Hermkol® Gyzyl A3B ýokary açyk antrakinon pigment gyzyl 177. Gowy ýylylyk we çözüji çaltlygy bilen gök kölegeli gyzyl pigment. Şeýle hem, ýagtylygyň we howanyň çaltlygynyň ajaýyp aýratynlyklaryny görkezýär. Boýag pudagy Hermkol ulanýar® Gyzyl A3B, esasan, organiki däl pigmentler bilen, esasanam Molibdate Gyzyl Pigmentler bilen bilelikde. Hermkol® Gyzyl A3B, Molybdate Gyzyl pigmentler bilen bilelikde beýleki organiki gyzyl pigmentlere garanyňda has gowy häsiýetleri üpjün edýär. Hermkol®Gyzyl A3B, EUewropa Bileleşiginiň 94/62 / EC Direktiwasynyň, gaplama kanunçylygyndaky ABŞ CONEG zäherleýjileriniň we 2011/65 / EC (RoHS) Direktiwasynyň degişli arassalyk talaplaryna laýyk gelýär.

Arza

Ilki bilen awtoulag örtükleri (OEM we awtoulag arassalaýjylary), bezeg örtükleri (reňk pastalary goşmak bilen), senagat örtükleri, poroşok örtükleri, rulon örtükleri, alkid boýagy, çörek boýagy, kislotaly bejerilen boýag, amin bejergisi, peroksid bejergisi, Isokýanat bejerildi boýag, Nitroselluloza boýagy, Suw esasly boýag,Plastmassa we ussat toparlar we hünärler.

Paket: kagyz halta / deprek / karton üçin 25 kg ýa-da 20kgs.

* Isleg boýunça elýeterli gaplama.

QC we şahadatnama

1. Gözleg we barlaghanamyzda “Stirrers” bilen “Mini Reaktorlar”, “Pilot ters Osmoz” ulgamy we guradyjy enjamlar ýaly enjamlar bar, bu bolsa tehnikamyzy öňde barýar. EUewropa Bileleşiginiň standartlaryna we talaplaryna laýyk gelýän standart QC ulgamymyz bar.

2. ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy we ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy bilen kompaniýamyz diňe bir halkara standartlaryna laýyklykda berk hil gözegçilik ulgamyna ýapyşman, daşky gurşawy goramaga we özüni durnukly ösdürmäge hem üns berýär. we jemgyýet.

3. Önümlerimiz REACH, FDA, EUB-iň AP (89) 1 & / ýa-da EN71 III bölüminiň hökmany talaplaryna laýyk gelýär.

Jikme-jiklikler

Umumy häsiýetler

Sypatlar

Solvent garşylygy we plastifikator

Himiki aýratynlyklary

Dykyzlygy

Nebitiň siňdirilmegi

Aýratyn

Faceerüsti meýdany

Suw

Garşylyk

MEK

Garşylyk

Etil asetat

Garşylyk

Butanol

Garşylyk

Kislota

Garşylyk

Alkali

Garşylyk

1.56

50 ± 5

14.1

5

5

5

5

5

5

Arza

Örtük

Lightagtylyga garşylyk

Howa garşylygy

Gaýtadan örtmek

Garşylyk

Atylylyk

Garşylyk ℃

Awtoulag

Örtük

 

Poroşok

Örtük

Binagärlik

Bezeg

Örtük

Doly

Kölege

1: 9

Azaltmak

Doly

Kölege

1: 9

Azaltmak

 

 

 

Suw esasly

Örtük

Solvent esasly

Örtük

BOLAR

Örtük

Epoksi

Örtük

 

 

8

6-7

5

4-5

4

200

+

+

+

+

+

+

+

Plastmassa(Reňk ussasy)

DIDP garşylyk

Sypatlar

Lightagtylyga garşylyk

Atylylyga garşylyk

 

Nebitiň siňdirilmegi

Migrasiýa

Garşylyk

Doly kölege

Azaltmak

LDPE ulgamy

HDPE ulgamy

PP

Ulgam

ABS ulgamy

PA6 ulgamy

 

 

5

8

7

270

280

300

260

 

Syýa

Ossalpyldawuk

Gizlenmek

Kuwwat

Fiziki aýratynlyklary

Arza

 

 

Lightagtylyga garşylyk

Atylylyk

Garşylyk

Bug

Garşylyk

NC Ink

PA Ink

Suw syýa

Ofset

Syýa

Ekran

Syýa

UV Ink

PVC Ink

Gowy

TT

8

200

5

+

+

+

+

+

+

+


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň