• head_banner_01

Antirust we antikorroziýa pigmentleri

 • Goşma Ferro Titan Pigmenti

  Goşma Ferro Titan Pigmenti

  NOELSON goşma Ferro-Titan Poroşok zäherli, tagamsyz, daşky gurşawa zyýanly poslama garşy pigmentiň bir görnüşi, Noelson Chemicals tarapyndan Hytaýyň içerki önümçiliginde daşary ýurt tehnologiýalarynyň ösüşi we önümçiligi bilen tanyşdyrýar, esasy ýörelgeler iň täze gözleg hasabatyna laýyklykda ILSG-iň (ⅡZBO) teoriýasy, “sink poroşokynyň düzüminiň boýag filminiň antikorroziýa öndürijiligi bilen doly baglanyşygy ýok, beýleki şertlere bagly, antikorroziýanyň täsiriniň hakykatyna görä”.

 • Aýna flak

  Aýna flak

  Aýna Flake çig mal hökmünde aşgar aýna (C aýna) ýa-da bor silikatly aýna (E aýna) ulanyp, eremegi we ýokary temperatura bilen üflemegi kabul edýär. Aýnanyň bölejiginiň galyňlygy takmynan 5μm, diametri 10-400um aralygyndaky diametri 400-den 1000 metre çenli aralyk dilim diametri önümi, uly dilim diametri önümi diýilýän 1000umdan uly önüm.

 • Mikoz demir oksidi

  Mikoz demir oksidi

  Mikroý demir oksidi (MIO) ýokary hilli tebigy demir seredişi, zäherli, tagamsyz, ajaýyp antikoroz häsiýeti bilen gaýtadan işlenýär we öndürilýär, şeýle hem oňat geçirijilik we ýylylyk geçirijiligi, antikroziýa, könelişme, termo-stabilizasiýa, güýçli ýelmeşme, çykdajy täsirli;Özboluşly ýalpak gurluşyny we has ýokary çykdajy öndürijiligini göz öňünde tutup, häzirki wagtda MIO senagat antikroziýa örtüginde iň görnükli wirusa garşy pigment we antikorroziw serişdedir.

 • Fosfat

  Fosfat

  ZINC FOSPHAT Önümiň görnüşi ZP 409-1 (Umumy görnüş) / ZP 409-2 (contentokary mazmun görnüşi) / ZP 409-3 (Pes agyr metal görnüşi) / ZP 409-4 (Ajaýyp görnüş) Suw esasly örtük üçin: ZP 409- 1 (W) / ZP409-3 (W) Önümiň öndürijiligi we fer ionlarynda sink fosfatyň kondensasiýa güýçli ukyby bar.Sink fosfat ionlarynyň we demir anodlaryň reaksiýasynyň kökü, güýçli gorag filminiň esasy bedeni hökmünde demir fosfat emele gelip biler, bu dykyz arassalaýyş membranasy suwda eremeýär ...
 • Geçiriji pigment

  Geçiriji pigment

  NOELSON markasy Konduktiw Mika Pudrasy, geçirijilik tozy seriýasyny, ösen tehnologiýaly, ýokary hilli, doly modeli bolan iň irki içerki gözleg we ösüş önümlerinden biridir.Galyberse-de, “B Model” aýratyn görnüş bolup, super jerime görnüşinde gaýtadan işlemek we öndürmek üçin import asyl materiallary kabul edýär.